Huishoudelijk reglement

AANSPRAKELIJKHEID EN EIGEN RISICO:

De organisatie van het Meifestival aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, schade en/of diefstal van of aan uw goederen. Het verblijf op het evenement geschiedt derhalve op geheel eigen risico. Tevens aanvaardt de organisatie van het Meifestival geen aansprakelijkheid voor het ontstaan van schade of letsel aan uzelf of uw medebezoekers. Wanneer men besluit om zich niet aan de regels te houden, zijn wij genoodzaakt om u van het evenemententerrein te verwijderen of zaken in beslag te nemen.

Mocht je vragen, twijfels of opmerkingen hebben, neem dan contact op met de organisatie.

Samengevat:

 • Het betreden van het festivalterrein en deelnamen aan activiteiten is op eigen risico van de bezoeker.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor enig letsel en/of materiele schade, die bezoekers van het feest kunnen ondervinden, noch binnen, noch buiten.
 • Schade veroorzaakt door bezoekers wordt verhaald. Hieronder valt bijvoorbeeld ook aan apparatuur. veroorzaakt door drank gooien.
 • Bezoekers moeten zich op verzoek kunnen legitimeren.
 • Voor de dagen woensdag 8 mei, vrijdag 10 mei, zaterdag 11 mei geldt een minimumleeftijd van 18 jaar. Bezoekers onder de 18 jaar worden niet toegelaten. Ook niet onder begeleiding.
 • Op donderdag 9 mei is het festivalterrein toegankelijk voor bezoekers van alle leeftijden. Bezoekers jonger dan 12 jaar worden alleen toegelaten op het family-deck onder begeleiding van een ouder/verzorger.
 • Het family-deck is alleen toegankelijk voor bezoekers jonger dan 12 jaar met begeleiding en niet voor kinderen van 12 jaar en ouder zonder begeleiding. Ben jij ouder dan 12 jaar en staat jouw broertje of zusje onder de 12 jaar met begeleiding op het family-deck? Dan is het family-deck ook toegankelijk voor jou met een family-deck ticket.
 • Bezoekers onder de 18 jaar en van 12 jaar en ouder worden verplicht om bij de ingang te blazen. Er geldt een zero-tolerance beleid ten aanzien van alcohol voor bezoekers onder de 18 jaar.
 • Het gehoor van kinderen is gevoeliger dan dat van volwassenen, dus verplicht het Meifestival de kinderen op het family-deck om gehoorbescherming te dragen. Oordoppen zijn op het festival verkrijgbaar.
 • Er wordt geen alcohol geschonken aan personen onder de 18 jaar.
 • Bezoekers welke dronken of onder invloed van drugs zijn wordt de toegang geweigerd.
 • Bezoekers dienen zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van de organisatie en/ of beveiliging. De organisatie kan, indien dit noodzakelijk wordt geacht, personen de toegang weigeren of verwijderen van het terrein.
 • Geweld, agressie en vernielingen worden niet getolereerd. Bij iedere uiting hiervan zal aangifte worden gedaan.
 • Er geldt een zero-tolerance beleid ten aanzien van drugs: bezit of gebruik ervan wordt niet getolereerd.
 • Het meebrengen van glaswerk op het feestterrein is uitdrukkelijk verboden.
 • Roken en vapen is verboden in de feesttent. Daarvoor is buiten de tent gelegenheid op aangewezen zones.
 • Bezoekers staan toe dat er foto’s genomen worden en geven toestemming tot het publiceren ervan, in welke vorm dan ook.
 • Bij het betreden van het feestterrein of feesttent gaat men akkoord met deze regels.

Niet toegestaan:

 • geen glas, flessen of eigen drank
 • geen wapens
 • geen alcohol <18
 • geen drugs
 • geen geweld
 • geen lachgas
 • geen clubkleding
 • verboden te flyeren
 • wildplassen = boete

Huishoudelijke reglement:

Om het Meifestival in goede banen te leiden, zijn er een aantal spelregels nodig. Als iedereen zich daar aan houdt en rekening met elkaar houdt, zal het evenement nog jaren kunnen plaatsvinden.

GEDRAG

Wees galant, geduldig en help de minder valide medemens. Neem je goede humeur mee en houd de sfeer ontspannen en gezellig, zoals het in alle voorgaande edities ook gebeurde. Beperk de geluidsoverlast voor de omgeving door niet onnodig te schreeuwen buiten (het festivalterrein). We willen allemaal een schoon evenement, deponeer afval in de daarvoor bestemde bakken.

NIET DOEN

Discrimineren, schelden, dreigen, veroordelen, uitdagen van andere bezoekers, samenscholing buiten het festivalterrein, seksuele intimidatie, gooien van dranken, vechten, vuur maken, klimmen in bomen of objecten, wildplassen, stelen, vandalisme, drugs dealen en/of verkopen, rijwielen stallen naast of tegen de hekken, het dragen van nationalistische en/of politieke uitingen in kleding en/of clubtenues, het houden van demonstraties, het plegen van overige strafbare feiten, openbare dronkenschap (of het vermoeden ervan) en racistisch gedrag niet doen. Het is verboden handel te drijven op en rond het evenemententerrein zonder toestemming van de organisatie.

ZERO TOLERANCE DRUGSBELEID

Het Meifestival is een drugsvrij evenement en hanteert dus een zero tolerance beleid. Het is verboden om op het evenement drugs te gebruiken. Bij constatering hiervan zal je van het festivalterrein worden verwijderd. Het is verboden tijdens het evenement drugs te bezitten. Bij constatering hiervan zal je van het evenemententerrein worden verwijderd. Het is verboden tijdens het evenement drugs te verhandelen. Bij constatering hiervan zal de bezoeker van het evenemententerrein worden verwijderd en zal de bezoeker mogelijk aan de politie worden overgedragen.

NIET MEENEMEN

Softdrugs, harddrugs, lachgas(patronen), etenswaren, (alcoholische) dranken , glaswerk, (plastic) flessen, blikjes, voorwerpen met discriminerende en/of provocerende teksten en/of uitingen, slag-, steek, vuur– of stootwapens of andere voorwerpen die als wapen zouden kunnen aangewend, voorwerpen die de veiligheid, gezondheid of welzijn van de bezoekers negatief kunnen beïnvloeden, spuitbussen, verstuivers, vuurwerk, fakkels. Dit alles op straffe van inbeslagname en/of aangifte.

MUNTEN & TICKETS

 1. Drank en eten kan alleen worden betaald met consumptiemunten. Munten zijn verkrijgbaar bij de muntenkassa’s. Hier kan zowel contant worden betaald als met pinpas. Eén (breek)munt heeft een waarde van €3,50. Eenmaal gekochte consumptiemunten zijn alleen voor deze editie geldig. En zijn na aanschaf niet meer inwisselbaar voor contanten. Munten van voorgaande jaren/ edities zijn tevens niet inwisselbaar.
 2. Entree- of bus- tickets worden (online) verkocht zolang de voorraad strekt. De organisatie bepaalt of de verkoop online doorgang vind en wanneer. Indien nog beschikbaar worden entree- en bus- tickets verkocht tijdens het Meifestival aan de kassa. Op het moment dat de maximaal aantallen tickets zijn verkocht, zullen er bij de kassa geen tickets beschikbaar meer zijn. Een ticket geeft uitsluitend toegang tot het Meifestival op de betreffende datum waarvoor het ticket is aangeschaft. Reeds (online) gekochte tickets worden niet retour genomen. En kunnen niet worden (in)geruild tegen een andere datum. Ruilen of het doorverkopen van kaarten wordt door het Meifestival toegestaan en kan via platforms als ticketswap. Dit uitsluitend indien dit op incidentele basis plaatsvindt, tegen de reguliere ticketprijs.

FOTO’S, VIDEO, GELUIDSOPNAMEN

Op muziek en optredens tijdens het Meifestival is het beeld- en geluidsrecht van toepassing. Daarom is het niet toegestaan om beeld- en geluidsopnames te maken voor commerciële doeleinden. Het meenemen van professionele apparatuur voor dat doel is zonder toestemming van de organisatie dan ook niet toegestaan. Door de organisatie worden alle camera’s met verwisselbare lenzen gezien als professioneel. Foto’s maken met je mobiel of digitale camera is toegestaan, mits niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Daarnaast geeft eenieder die de evenementen bezoekt en het evenemententerrein betreedt automatisch toestemming voor registratie en het maken van video- en foto-opnamen waar de bezoeker mogelijk in of op voor zal komen. De organisatie gebruikt deze opnamen voor promotionele en marketing doeleinden. Kom je in die opnamen voor, dan kun je geen aanspraak maken op enige vergoeding.

TOEGANGSCONTROLE

Iedere bezoeker kan bij het betreden van het evenement worden gecontroleerd door een veiligheidsmedewerker. Het is toegestaan om te verzoeken de controle door een medewerker van hetzelfde geslacht uit te laten voeren. Het volledig weigeren van de controle heeft tot gevolg dat de toegang kan worden geweigerd. Deze controle is ingesteld om alle bezoekers, gasten, medewerkers en artiesten in verband met de algemene veiligheid te beschermen. Voor de alle avonden is een geldige toegangskaart nodig voor de feesttent.

Rug- en grote tassen zijn niet toegestaan in de feesttent. De beveiliging kan bij het bezit ervan, bezoeker verzoeken gebruik te maken van de lockerruimtes. Indien bezoeker zijn tas kan of wil opbergen, kan het in bezit houden het gevolg hebben dat toegang niet wordt verleend.

De medewerkers vragen bij twijfel om legitimatie.

GELUID

Op het festival kan meer dan 103 dB(A) aan geluid geproduceerd worden. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de nadelige gevolgen die hierdoor wellicht op kunnen treden aan uw gehoor. Het verblijf op het evenemententerrein geschiedt derhalve geheel op uw eigen risico.

PRIVACY EN NIEUWSBRIEF

De door u ingevoerde gegevens zijn vertrouwelijk en persoonlijk. Deze gegevens worden niet verkocht, geruild of gratis beschikbaar gesteld aan derden. Ze kunnen wel gebruikt worden voor informatieve communicatie omtrent uw bestelling, updates over het Meifestival. Het Meifestival behoudt zich ook het recht om deze regel te breken wanneer zij door een overheidsinstantie verplicht worden.

Door een bestelling te plaatsen wordt een klant automatisch aangemeld voor onze nieuwsbrief. Indien je hier geen prijs meer op stelt, kan de aanmelding gemakkelijk ongedaan gemaakt worden via afmelding op de nieuwsbrief.

EHBO

Op het festivalterrein is een EHBO-post aanwezig. Hier kun je terecht voor kleine dingen, zoals paracetamol of een pleister of voor ernstige gevallen. Daarnaast zullen de medewerkers van de EHBO de gasten nauwlettend in de gaten houden op onwel wordingen en ongeregeldheden. Volg te allen tijde de instructies op van onze medewerkers en hulpverlenende instanties. Bij eventuele calamiteiten adviseren we je rustig te blijven en contact op te nemen met de beveiliging of de organisatie.

OVERIG

De organisatie van het Meifestival aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, schade en/of diefstal van of aan uw goederen. Het verblijf op het evenement geschiedt derhalve op geheel eigen risico. Tevens aanvaardt de organisatie van het Meifestival geen aansprakelijkheid voor het ontstaan van schade of letsel aan uzelf of uw medebezoekers. Wanneer men besluit om zich niet aan de regels te houden, zijn wij genoodzaakt om u  van het evenemententerrein te verwijderen of zaken in beslag te nemen. Ook tijdens het Meifestival is de Nederlandse wetgeving van toepassing.

In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend.

Bij het niet naleven van de huisregels zal de toegang worden geweigerd/ontzegd. Indien de toegang wordt geweigerd/ontzegd, dient het evenemententerrein direct te worden verlaten.

Elke bezoeker wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de huisregels.